Sport Xtra

Ben jij een sporttalent?

Sport Xtra is een bijzonder vak. Leerlingen raken niet alleen bedreven in de bestaande sporten, ze leren ook over nieuwe onbekende sporten zoals omnikinbal, flagfootball en freerunnen. Gedurende het jaar nemen ze op de dinsdagmiddagen minimaal tien keer deel aan een clinic/toernooi (met onder meer golfen, zelfverdediging en klimmen). Op school krijgen de leerlingen tijdens een daltonuur wekelijks een extra sportles, waarin ze meer leren over sporten, samenwerken en organiseren. Als beloning kunnen ze een certificaat verdienen.
 
De leerlingen worden voorbereid op LO als examenvak. Havisten kunnen het vak BSM kiezen, op de mavo kan het vak LO2 gekozen worden.
 
* Het programma voor Sport Xtra kost ongeveer €100,- per leerjaar.