Kunst Xtra

Heb jij creatieve talenten of wil je uitvinden of je die hebt? Dan kun je op de Kapteynweg in klas 1 en 2 de Kunst Xtra-stroming volgen!
Kunst, het leren over en het beoefenen van kunst, maar ook het leren beoordelen en genieten daarvan, hoort bij ieders persoonlijke ontwikkeling. Want overal om ons heen is kunst.
Tijdens de Kunst Xtra-uren komen verschillende kunstdisciplines aan bod en kunnen we wat dieper ingaan op deze disciplines dan tijdens de gewone lessen beeldende vorming mogelijk is. Daarnaast is er een aantal dinsdagmiddagen voor speciale projecten als een muurgrote graffiti maken en een uitstapje naar Rotterdam voor een workshop fictiefilm bij Digital Playground.

De leerlingen in de Kunst Xtra-stroming, volgen gedurende het schooljaar één vast daltonuur per week, met daarnaast een aantal dinsdagmiddagen naast de reguliere dinsdagmiddagen. De invulling hiervan is hierboven beschreven.
Na leerjaar 3 kunnen leerlingen van de locatie Kapteynweg kiezen voor een creatief examenvak. Op de mavo is dat Kunstvakken II: handvaardigheid of tekenen. Voor de havo is dat Kunst Beeldende Vorming.
Naar creatief geschoold personeel is steeds meer vraag. Dat geldt voor de creatieve sector (reclame, architectuur, vormgeving) maar ook voor industrie en dienstverlening waar creativiteit aan de basis staat van vernieuwing. Aan kunst heb je dus altijd wat!

* De kosten voor het volgen van Kunst Xtra zijn ongeveer €100,- per jaar.