English Stream, your kick start to the future!

De Kapteynweg biedt een English Stream aan omdat het voor leerlingen van belang is Engels op een hoger niveau te beheersen. Veel vervolgopleidingen vinden dit belangrijk. Engels wordt in een wereld die steeds kleiner wordt, als communicatietaal steeds belangrijker. De Kapteynweg helpt leerlingen hun Engelse talent te ontwikkelen. Hieronder vindt u alle benodigde informatie over de English Stream.

Neem vooral ook even een kijkje op onze English Stream Nieuwspagina.

De English Stream bestaat uit twee delen:
- Bilingual Education op de havo/vwo-klassen.
- Anglia-onderwijs op de mavo/havo-klassen.

Bilingual Education (BE)

De locatie Kapteynweg kent de mogelijkheid om op havo/vwo-niveau tweetalig onderwijs te volgen. Dit wil zeggen dat gedurende de eerste drie jaar de helft van de vakken in het Engels onderwezen wordt, terwijl bij de andere vakken de lessen in het Nederlands gegeven worden. Aansluitend worden leerlingen die daarvoor kiezen in havo 4 voorbereid op een Cambridge-examen op niveau First Certificate of Advanced Level
 
Doel van BE (bilingual education):
Een extra uitdaging voor havo/vwo-leerlingen;
Voorbereiding op een vervolgstudie en werk waarbij het goed om kunnen gaan met de Engelse taal een voordeel is;
Afsluiting in havo 4 met een erkend Cambridge-certificaat;
Contact met de Engelssprekende wereld door middel van diverse excursies/reizen naar Engeland.
Om deel te kunnen nemen aan be-onderwijs moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan: een positief advies van de basisschool, een taalscore II/B en natuurlijk moet de leerling gemotiveerd zijn een vreemde taal beter te leren kennen.
Vanaf schooljaar 2014-2015 is BE digitaal. Dat betekent dat de BE-klas met de iPad werkt. Er hoeft nu dus niet meer te worden gekozen tussen digi en tweetalig: het kan allebei!
* De kosten voor BE-digi leerjaar 1 zijn beperkt tot de eigen aanschaf van een iPad en de kosten van de excursie. In onze folder English Stream is hierover meer informatie te vinden. Systeemvereisten zijn te vinden op de pagina Digiklas

 
Anglia

De Kapteynweg biedt de mavo/havo-leerlingen als enige school in de regio eveneens versterkt talenonderwijs Engels aan door middel van de Anglia Stream.

Doel van Anglia-onderwijs:
- Een extra uitdaging voor mavo/havo-leerlingen;
- Voorbereiding op een vervolgstudie en werk waarbij het goed om kunnen gaan met de Engelse taal een voordeel is;
- Afsluiting in klas 3 met een erkend Anglia-certificaat;
- Contact met de Engelssprekende wereld door twee korte reizen naar Engeland.
Voorwaarde voor deelname aan de Anglia Stream is het hebben van gemiddelde of bovengemiddelde taalscores (cito-leerlingvolgsysteem).
De kosten voor Anglia-onderwijs zijn ongeveer € 100,-  per jaar incl. de excursies. De Anglia-lessen vinden tijdens Daltonuren plaats. Daardoor kunnen mavo/havo-leerlingen Anglia kiezen náást het bestaande programma.
Hieronder vindt u een inschrijfformulier voor Bilingual education en ééntje voor de Anglia Stream