Absentie en verlof op de Kapteynweg

 

Verzuimregistratie

Een adequate en nauwkeurige verzuimregistratie is van groot belang voor ouders en voor school. Als een kind absent is zonder melding wordt met thuis contact opgenomen. Wij willen op die manier voorkomen dat we niet weten waar de kinderen zich bevinden. Nota bene: een ziekmelding geldt slechts voor de dag waarop wordt gemeld. Als een kind langer dan één dag ziek thuis is, moet dat dus op de volgende dag weer worden gemeld. Dit kan digitaal via Magister, telefonisch of per e-mail. Uiteraard kunt u een geplande afwezigheid, bijvoorbeeld in het geval van een ziekenhuisopname wel in één keer doen.


Verlof

Verlof aanvragen is mogelijk als daar geldige redenen voor zijn. Als dit één dag betreft, dan dient u dit minimaal één week van te voren schriftelijk aan te vragen bij de teamleider. Indien de aanvraag een verzoek is voor meerdere dagen, dient u dit minimaal 4 weken vooraf schriftelijk aan te vragen bij de teamleider. Een formulier verlofaanvraag vindt u onderaan deze pagina.


Verzuim

Afwezigheid buiten de reguliere lessen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Afspraken met tandarts, familiebezoek, rijexamens e.d. dienen zoveel mogelijk in de vakanties of op vrije middagen plaats te vinden. Ook andere, door de school georganiseerde activiteiten kunnen bij het verplichte schoolprogramma horen. Hiervoor gelden dus de normale aanwezigheidsregels.


Tussentijds naar huis

Indien een leerling tussentijds naar huis wil omdat hij/zij ziek is, dan is dat toegestaan nadat contact met de ouder(s) is opgenomen.
Als de leerling onder schooltijd een afspraak heeft buiten school, dient hij/zij zich vooraf af te melden bij de loge met een getekende brief van de ouder. Bij terugkomst op school moet de leerling zich ook weer melden bij de loge.


Absentie

Iedere les wordt er digitaal bijgehouden of leerlingen aanwezig zijn. De mentoren hebben toegang tot een digitaal overzicht over (ziekte)verzuim, maar ook over de ‘te laat’ en de ‘er uit gestuurd’ meldingen.

 

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |