Welkom op de pagina van de Ouderraad van het Stedelijk Dalton Lyceum Dalton Vakcollege.

De Ouderraad van het SDL locatie Dalton Vakcollege is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Heeft u hiervoor belangstelling, neemt u dan contact met ons op per e-mail!

Vertegenwoordiging van de school (aanwezig bij de vergaderingen):
mw. C. van der Woude en mw. A. Scholten
Vragen, opmerkingen en suggestie voor de Ouderraad:
e-mail 

Vergaderingen:
De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar en doet dat in principe de eerste maandag na iedere schoolvakantie.