Naast de kosten voor de schoolboeken vraagt de school een jaarlijkse bijdrage voor kosten die niet door de rijksoverheid worden betaald. Hieronder vallen facilitaire kosten, te weten: huurkosten van de kluisjes, verbruiksmaterialen bij praktische vakken en de kosten van de schoolongevallenverzekering.

Daarnaast brengt de school de kosten in rekening voor de introductie, vakexcursies, buitenlesactiviteiten en de bijdrage voor de ouderraad.