Locatiedirectie


De locatiedirectie wordt gevormd door een locatiedirecteur. Mevrouw C.H. van der Woude is locatiedirecteur. 

Teamleiders

De locatiedirecteur wordt ondersteund door twee teamleiders. De teamleiders geven leiding aan de mentoren en
docenten. Teamleiders hebben intensief contact met
de mentoren. Zij zijn naast de mentor de volgende
contactpersoon voor de ouders. Als een ouder of
verzorger vragen heeft rond de studievoortgang van een
leerling of de school iets wil meedelen over bijzondere
omstandigheden, dan kan de ouder/verzorger contact
opnemen met de mentor, telefonisch of per e-mail.

Tijdelijke teamleider onderbouw: mw. H.T.P.J. Broens
Bereikbaar via: H.broens@dalton-dordrecht.nl
Telefonisch bereikbaar via nummer 078 7511000.

Teamleider bovenbouw: dhr. D. Winkels
Bereikbaar via: D.Winkels@dalton-dordrecht.nl
Telefonisch bereikbaar via nummer 078 7511000.
Op vrijdagen is dhr. Winkels afwezig. 

Teams

Op het Dalton Vakcollege is het personeel opgedeeld
in twee teams, namelijk het onderbouw team en
het bovenbouw team. Elk team bestaat uit de
mentoren, vakdocenten, praktijkdocenten en
onderwijsondersteunend personeel.
De teams worden geleid door de
teamleiders.

De decaan:

Begeleidt mentoren zodat zij groepen en individuele
leerlingen tijdens hun schoolloopbaan bij de
verschillende keuzeprocessen kunnen helpen. Ook begeleidt hij de leerlingen die extra hulp nodig hebben bij hun keuze voor een vervolgopleiding.

De decaan op het Dalton Vakcollege is dhr. H. Verpalen
Bereikbaar via: H.Verpalen@dalton-dordrecht.nl
Telefonisch bereikbaar via nummer 078 7511000.

De examensecretaris :

Organiseert de schoolexamens, de praktijkexamens en de Centraal Schriftelijke Examens.

De examensecretaris op het Dalton Vakcollege
is mw. N. Reintjens
Bereikbaar via: N.Reintjens@dalton-dordrecht.nl
Telefonisch bereikbaar via nummer 078 7511000.


Mocht u contact op willen nemen met één van bovengenoemde personen dan kunt u ook gebruik maken van het contactformulier op de website.