Praktisch en ondernemend leren

Op de arbeidsmarkt is behoefte aan goed opgeleide jongeren die een vak geleerd hebben. Het Dalton Vakcollege biedt hiervoor een voorbereidende beroepsopleiding. Leerlingen worden voorbereid op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs) waar zij dan een vak leren. Op het Dalton Vakcollege is veel praktijk, oftewel leren door te doen. Vanaf leerjaar 1 bieden wij tien beroepsgerichte praktijkuren per week aan. Daarnaast volgen leerlingen de reguliere lessen.

Onderbouw

In de onderbouw kunnen leerlingen kiezen tussen twee praktijkdelen: 

 • Techniek: Produceren, Installeren en Energie. 
 • Mens en dienstverlening: hier komen alle beroepen naar voren waarin
  met mensen wordt gewerkt. Zoals het werken in een keuken of in de horeca, het werken in de verzorging, met ouderen, kinderen of baby’s, het werken als kapster, manicure en pedicure en het werken als verkoper/verkoopster.

Bovenbouw

In de bovenbouw volgen onze leerlingen één van onderstaande
beroepsrichtingen:

 • Economie en ondernemen
  1. Leerlingen krijgen onder andere les in: Verkoopregistratie, Goederenstroom, Inkoop en Verkoop en Presentatie en Promotie. In de lessen leren zij goed te rekenen, met cijfers te werken en worden theorie en praktijk gecombineerd met behulp van boeken en computers. Behalve vakkennis worden ook vaardigheden aangeleerd, zoals plannen, taken verdelen, samenwerken en communiceren.
  2. Een tweede beroepsrichting die behoort tot Economie en Ondernemen is Horeca, Bakkerij en Recreatie: leerlingen leren op een praktische manier te koken, te serveren, brood- en banketbakken en zij maken kennis met de sector toerisme en recreatie. Vaardigheden en kennis worden aangeleerd in onze professionele keuken, restaurant en bakkerij.
 • Zorg en Welzijn
  Bij Zorg en Welzijn worden leerlingen voorbereid op het werken met verschillende doelgroepen in de maatschappij. In de lessen worden de meest uiteenlopende onderwerpen behandeld. Leerlingen leren hoe je een lekkere maaltijd bereidt, maar ook hoe een verband moet worden aangelegd. Daarnaast wordt geoefend met het verzorgen van baby's en ouderen. We zijn erg trots op onze mooie schoonheidssalon waarin leerlingen kunnen oefenen met onder andere schoonheidsbehandelingen en kappersvaardigheden. 
 • Techniek: Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  Bij techniek volgen leerlingen het programma Produceren, Installeren en Energie. Daarnaast krijgen zij ook gastlessen, gaan zij op excursies naar bedrijven en lopen zij stage. Stage en ervaring opdoen in de praktijk zijn de belangrijkste onderdelen uit het programma.

  Bij alle praktijkvakken geldt dat er examen gedaan wordt in wettelijk vastgestelde profieldelen. Daarnaast kiezen onze leerlingen in leerjaar 3 en 4 uit een aantal keuzedelen. De naam zegt het al. Onze leerlingen mogen (in overleg met ouders/verzorgers) beslissen over de keuzedelen die zij graag willen volgen. De keuzedelen tellen mee voor het examen en het is dus de bedoeling dat deze met een voldoende worden afgerond.

Keuzedelen per profiel

Leerjaar 3: twee keuzedelen volgen en afronden

Het eerste keuzedeel mag schoolbreed zijn. Dit betekent dat leerlingen een keuzedeel mogen volgen dat niets met hun profieldeel te maken heeft. Uiteraard mag er wel binnen het eigen profieldeel een keuzedeel gevolgd worden.

Leerjaar 4: keuzedelen volgen en afronden binnen het eigen profieldeel
In leerjaar 4 volgen onze leerlingen een keuzedeel
binnen hun eigen profieldeel. Dit houdt in dat een
leerling met het profieldeel PIE alleen een keuzedeel
van PIE mag volgen. Er is per profieldeel wel een verschil
in het aantal keuzedelen dat in leerjaar 4 gevolgd en
afgerond moet worden.