Zorgcoordinator


Onze school denkt vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In plaats van terug te kijken, naar wat er mis is gegaan, kijken we vooruit. Als je weet wat je wilt bereiken met een leerling, weet je ook wat hij of zij nodig heeft om daar te komen. Daarbij stellen we de volgende vragen:

Wat is het ontwikkelingsperspectief van de leerling?

Wat heeft een leerling nodig om zijn of haar diploma te gaan halen?


Van alle leerlingen wordt in kaart gebracht welke vordering het kind maakt qua gedrag en qua leerontwikkeling. We maken hierbij o.a. gebruik van een Volg Advies Systeem (VAS) van het CITO en van een protocol voor de leerling- en groepsbesprekingen. In dit protocol staan afspraken voor leerlingen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling. De leerkrachten, mentoren, teamleiders en interne leerbegeleider zijn bekend met het protocol en hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Onze school werkt handelingsgericht, d.w.z. er zijn (groeps)handelingsplannen en een scala aan extra zorg zoals huiswerkbegeleiding. De mentor ondersteunt leerlingen met planning en ordening van het werk. Ouders en leerlingen zijn een belangrijke partner. De ouders hebben een eigen kijk op hun kind en kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijsproces dat op school plaatsvindt. Waar nodig wordt het ontwikkelingsperspectief bijgesteld of wordt het kind aangemeld bij het ondersteuningsteam.