De mentor

De mentor staat het dichtst bij de leerling en heeft de
regie over de ondersteuning van de leerling. De mentor
heeft een algemene begeleidende taak bij de voortgang
van het cognitieve leerproces en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van zijn/haar mentorleerlingen. Daarnaast
heeft de mentor een signalerende functie. Op basis van
informatie die de mentor krijgt van de leerling, de ouders/
verzorgers, collega’s of andere betrokkenen signaleert hij/
zij eventuele problemen en onderneemt hij/zij hierop actie.

De kennismaking met de mentor vindt plaats in september.
Op deze avond geeft de mentor onder andere informatie
over de regels en afspraken die gelden op school.
De mentor 
 •  is contactpersoon en eerste aanspreekpunt van
  de school met ouders/verzorgers en leerlingen;
 • maakt de leerling wegwijs op school en is de spil
  in de leerlingbegeleiding;
 • controleert de absenten en telaatkomers en
  neemt daarover contact op met de ouders als de
  reden van het verzuim onduidelijk is;
 • reikt op de spreekavond de rapporten uit aan
  leerlingen en hun ouders en bespreekt de
  resultaten, inzet en gedrag van de betrokken
  leerling;
 • is ook betrokken bij de keuze voor de
  vervolgopleiding en de keuze van een profiel.