Mentoren


Iedere klas heeft een mentor, die de centrale persoon is voor leerlingen en ouders. Hij of zij houdt zich zoveel mogelijk op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken in de klas en kan ouders daarover informeren.
Ook controleert de mentor zijn of haar klas op absentie en te laat komen. Iedere dag beginnen de leerlingen, zoveel als mogelijk, bij hun mentor. In de loop van het jaar zijn er ouderavonden waarin ouders de gelegenheid krijgen met de mentor of een docent te spreken.

De mentor geeft in de onderbouw ook het vak leefstijl. Hierin staan sociale vaardigheden centraal.

Mentor in de brugklas


Op een kennismakingsdag in juni maken de nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders kennis met de mentor. De mentor informeert de ouders en leerlingen over de regels en afspraken die gelden op het Stedelijk Dalton Lyceum