Decanen


Tijdens de opleiding moeten de leerlingen kiezen voor een sector in de bovenbouw. Deze keuze moet aan het einde van het 2e leerjaar gemaakt worden. Bij deze keuze worden ouders en leerlingen ondersteund door de decaan door middel van voorlichtingsavonden, lessen “studie en beroepenoriëntatie”, “praktische sectororiëntatie” en individuele gesprekken.

De heer H. Verpalen is de decaan. Hij ondersteunt leerlingen en ouders bij de keuze van de vervolgopleiding.