Hoe geeft het Dalton Vakcollege vorm aan het Daltononderwijs?

Wij werken met de volgende drie kernwaarden: 

  • Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid 
  • Samenwerken 
  • Zelfstandigheid

Vrijheid (in gebondenheid) en verantwoordelijkheid

Vrijheid op het Dalton Vakcollege betekent niet dat alles mag, maar we geven je graag wat meer ruimte. Meer vrijheid voor leerlingen, maakt leerlingen ondernemend en creatief.

Samenwerken

Het Dalton Vakcollege is een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Vooral op onze praktijkafdelingen werken leerlingen gezamenlijk aan opdrachten. Zo leren zij met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Als er wordt samengewerkt, worden er sociale vaardigheden ontwikkeld, waar onze leerlingen later veel profijt van gaan hebben op de arbeidsmarkt.

Zelfstandigheid

Op het Dalton Vakcollege wordt er actief geleerd en gewerkt. Onze leerlingen werken namelijk doelgericht aan een product en/of opdracht en leren om tijdens hun leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Onze leerlingen leren goed te functioneren op de arbeidsmarkt, omdat zij vroeg de ruimte krijgen om te beoordelen
welke beslissingen zij moeten nemen tijdens het werken en wat daar de gevolgen van zijn. Deze manier van werken dwingt onze leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die effectief en verantwoord zijn.
* Kanttekening: Natuurlijk hebben wij realistische
verwachtingen van onze leerlingen. Wij stellen verwachtingen
die passen bij onze leerlingen, leeftijd en leerjaren.

Daltonuren (talentontwikkeling)

In de onderbouw (klas 1 en klas 2) worden er gedurende
het schooljaar een aantal Daltonuren aangeboden. Hierin
krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om hun talenten
te ontwikkelen. De gebieden waarop leerlingen activiteiten
krijgen aangeboden zijn: - Cultuur - Sport - Maatschappij