Hoe geeft het Dalton Vakcollege vorm aan het Daltononderwijs?

Wij werken met de volgende drie kernwaarden: 

  • Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid 
  • Samenwerken 
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Vrijheid (in gebondenheid) en verantwoordelijkheid

Vrijheid op het Dalton Vakcollege betekent niet dat alles mag, maar we geven je graag wat meer ruimte. Meer vrijheid voor leerlingen, maakt leerlingen ondernemend en creatief.

Samenwerken

Het Dalton Vakcollege is een leeromgeving waarin leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Vooral op onze praktijkafdelingen werken leerlingen gezamenlijk aan opdrachten. Zo leren zij met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Als er wordt samengewerkt, worden sociale vaardigheden ontwikkeld, waar onze leerlingen later veel profijt van gaan hebben op de arbeidsmarkt.


Zelfstandigheid

Op het Dalton Vakcollege wordt er actief geleerd en gewerkt. Onze leerlingen werken namelijk doelgericht aan een product en/of opdracht en leren om tijdens hun leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Onze leerlingen leren goed te functioneren op de arbeidsmarkt, omdat zij vroeg de ruimte krijgen om te beoordelen
welke beslissingen zij moeten nemen tijdens het werken en wat daar de gevolgen van zijn. Deze manier van werken helpt onze leerlingen met het nemen van zelfstandige beslissingen die effectief en verantwoord zijn.
* Kanttekening: Natuurlijk hebben wij realistische
verwachtingen van onze leerlingen. Wij stellen verwachtingen
die passen bij onze leerlingen, leeftijd en leerjaren.

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op Daltonscholen belangrijk. Op veel Daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een Daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het Daltononderwijs voortdurend plaats

Daltonuren (talentontwikkeling)

In de onderbouw (klas 1 en klas 2) bestaat de mogelijkheid dat gedurende het schooljaar een aantal Daltonuren aangeboden. Hierin krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om hun talenten
te ontwikkelen.

De gebieden waarin leerlingen activiteiten krijgen aangeboden zijn:
- Cultuur
- Sport
- Maatschappij