Aanmelding en toelating 1e leerjaar

De aanmelding voor het eerste leerjaar op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt uitsluitend geregeld door de basisscholen, gebruik makend van het Portfolio Voortgezet Onderwijs Dordrecht.

Voor de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de basisschool, ondersteund door de cito-score en het leerlingvolgsysteem. Indien een van deze gegevens afwijkt van het advies, zal contact worden opgenomen met de basisschool. De school kan dan na overleg besluiten tot een plaatsing binnen een andere afdeling.


Aanmelding andere leerjaren

Voor aanmeldingen voor andere leerjaren door verhuizing of verandering van school of opleiding, moet een afspraak gemaakt worden met de teamleider/coördinator van de betreffende locatie en opleiding.