Vakexcursies

Voor ieder leerjaar staan gedurende het hele schooljaar verschillende vakexcursies op het programma. Hierbij kun je denken aan een excursie naar Blijdorp of een bezoek brengen aan een museum. Voor de brugklassen wordt ieder jaar het brugklaskamp georganiseerd.

Buitenlandse reizen

Het Stedelijk Dalton Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen een brede schoolopleiding krijgen. Vanzelfsprekend staan de schoolvakken op de eerste plaats. We vinden echter de persoonlijke en culturele ontwikkeling ook van belang. 

In de bovenbouw gaan leerlingen naar het buitenland. De bedoeling van deze reis is tweeledig: de leerlingen maken kennis met een ander land en een andere cultuur; daarnaast zorgen de leerlingen er samen voor, dat ze een leerzame, actieve en vooral een leuke reis hebben. Ook wordt er tijdens deze reis gewerkt aan verschillende onderwijsactiviteiten die een bijdrage leveren aan de persoonlijke, culturele en educatieve ontplooiing van de leerling.