Vakexcursies

Voor ieder leerjaar staan er gedurende het hele schooljaar verschillende vakexcursies op het programma. Hierbij kun je denken aan een bezoek aan de bibliotheek, een excursie naar Blijdorp of een bezoek brengen aan een museum. Voor de brugklassen wordt ieder jaar het brugklaskamp georganiseerd.

Buitenlandse reizen

Het Stedelijk Dalton Lyceum vindt het belangrijk dat haar leerlingen een brede schoolopleiding krijgen. Vanzelfsprekend staan de schoolvakken op de eerste plaats.
We vinden echter de persoonlijke en culturele ontwikkeling evenzeer van belang. Daartoe organiseert het Stedelijk Dalton Lyceum tal van activiteiten.

Vanaf het 2e leerjaar willen we graag met de klassen naar het buitenland.
De bedoeling van deze reizen is tweeledig: de leerlingen maken kennis met een ander land en een andere cultuur; daarnaast zorgen de leerlingen er samen voor, dat ze een leerzame, actieve en vooral een leuke reis hebben. Ook wordt er tijdens deze reizen gewerkt aan verschillende onderwijsactiviteiten die een bijdrage leveren aan de persoonlijke, culturele en educatieve ontplooiing van de leerling. De volgende reizen staan voor het jaar 2017-2018 op het programma.

Buitenlandse meerdaagse reizen schooljaar 2017-2018

Leerjaar
Leerjaar 2 reis naar Londen
Leerjaar 3 reis naar Praag
Leerjaar 4 reis naar Lissabon