PTA's van alle vakken


Hier vind je de Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's) van alle vakken. Je gebruikt de PTA's vanaf de derde klas. In het PTA vind je alle toetsen die je in het jaar krijgt, met de weging erbij. Zo weet je hoe zwaar een bepaalde toets weegt. Ook kun je zien waar de toetsen over gaan en of je er een cijfer voor krijgt of een voldoende/onvoldoende.

Vragen over het PTA? Je kunt ze stellen aan je vakdocent of mail je mentor met je vragen.