De school heeft een actieve leerlingenraad. De leden bespreken de gang van zaken op school vanuit leerlingenperspectief met elkaar, met de leerlingen en met de schoolleiding. De schoolleiding raadpleegt de leerlingenraad geregeld over organisatorische en onderwijskundige zaken. De mening van de leerlingenraad weegt mee in de besluitvorming.