Hoe meldt u een leerling aan? How to register a student?

HOE KAN JE JE AANMELDEN VOOR DE ISK?
 
Een ouder, verzorger, voogd of verantwoordelijke kan een 12 tot en met 16 jarige leerling bij de ISK aanmelden door telefonisch contact op te nemen via telnr. 078-6184188 met de zorgcoördinator mw. C. Zwart. Met haar maakt u een afspraak voor een intakegesprek op school. Na het intakegesprek wordt bepaald of het kind toegelaten kan worden tot de ISK.
 
Naar dit gesprek moet u meenemen:
-       een paspoort, ID-kaart en/of verblijfsdocument, van ouders/verzorgers en kind;
-       een GBA-uittreksel, (dat is bewijs van inschrijving in de gemeente waar u woont) inclusief datum in Nederland en nationaliteit (apart aanvragen);
-       rapporten en papieren van de vorige school, als die beschikbaar zijn;
-       naam en contactgegevens van de huisarts van het kind;
-       verzekeringspasje van de zorgverzekering.

HOW CAN YOU REGISTER FOR THE ISK?


A parent, caregiver, guardian or representative can register a pupil (12 till 16 years) at the ISK. First make contact by phone number. 078-6184188 with the care coordinator Mrs. C. Zwart. to make  an appointment for an interview at school. After this interview the management of the ISK will determine whether the child can be admitted.

The documents which should be brought to the interview are:
- A passport, ID card or residence permit;
- A GBA-extract, which is the proof of registration in the municipality where you live;
- Reports and papers from the previous school, if available;
- Name and contact details of the GP (physician) of the child;
- health insurance card