Vakcollege

 
 
VMBO Basisberoeps

Het VMBO; een prima weg naar de toekomst


Wist je dat na de basisschool maar liefst zestig procent van de leerlingen naar het vmbo gaat? Het vmbo-beroepsgericht maakt daar een belangrijk deel van uit. In het beroepsgerichte vmbo kun je uit alle mogelijkheden die er zijn, de richting kiezen die het beste bij jou past. Wij vinden een goed leer- en werkklimaat heel belangrijk. Aan de ene kant willen we een aantal zaken uit de basisschool waar onze leerlingen zo vertrouwd mee zijn, vasthouden; aan de andere kant laten we ze kennismaken met een groot aantal aspecten die zo kenmerkend zijn voor het voortgezet onderwijs. In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent dit -binnen de vakken van de onderbouw- een toenemende aandacht voor het gebruik van de moderne communicatiemiddelen en het vaardighedenonderwijs. Iedere kind heeft talenten. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in staat te stellen deze te ontdekken en door middel van keuzewerktijd verder te ontwikkelen.
Prestaties leveren lukt alleen als je dit kunt doen in een omgeving waarin je je veilig en prettig voelt. Waar je als leerling weet dat leraren je niet in de steek laten en waar je geholpen wordt als je problemen hebt. Zo’n leer- en werkomgeving kan alleen ontstaan als iedereen zich houdt aan een regel die we heel belangrijk vinden: we gaan respectvol met elkaar om!

Locatie Dalton Vakcollege (Beroepsgericht) van het Stedelijk Dalton Lyceum  heeft heel wat te bieden: In de onderbouw kun je kiezen voor Mens en Dienstverlening en Techniek. Je hebt namelijk vanaf leerjaar 1 een aantal beroepsgerichte uren, waarin je aan je talenten kunt gaan werken. In de  bovenbouw kun je kiezen voor Techniek (PIE), Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn en Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). Binnen die sectoren zijn er ook weer allerlei mogelijkheden. Natuurlijk worden de leerlingen in de onderbouw zo goed mogelijk voorbereid op het maken van een goede keuze. Door de vakcollege uren kunnen leerlingen uitgebreid kennismaken met de verschillende sectoren. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan de studieloopbaanbegeleiding. 

Een heel sterk punt van het vmbo is, dat de leerlingen naast theorie ook veel praktijklessen krijgen, waarin zij al doende aan het leren zijn. Onze praktijkruimtes zijn prima ingericht met modern materiaal, zodat de lessen goed aansluiten op de werkelijkheid.

“Leren door doen” is aantrekkelijk en afwisselend. Ook stages horen daar bij. Tijdens die stages ervaren de leerlingen hoe zij het geleerde in het “echt” kunnen toepassen.
Met een vmbo-diploma op zak kun je vele kanten op in het vervolgonderwijs. Het is met recht een waardevol diploma, waarop je trots kunt zijn. Met dit diploma als basis, aangevuld met verdere studie en praktijkervaring, worden onze vmbo-leerlingen graag geziene werknemers in allerlei bedrijven en instellingen!

De kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg richt zich op de beroepspraktijk en bereidt uw kind voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het mbo.

De basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg bereidt uw kind voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) bestaan verschillende maatwerktrajecten zoals bijvoorbeeld het leerwerktraject (niet alle bbl opleidingen kennen een leerwerktraject). Dit is een leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Ook het leerwerktraject geeft toegang tot een niveau 2 opleiding in het mbo, mits dit traject verwant is aan de opleiding. Is het leerwerktraject niet verwant dan kan het mbo nadere eisen stellen voor toelating.

Elke leerweg kent vier sectoren
Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren: Techniek (PIE) Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). Binnen de sector kiest uw kind weer uit diverse beroepsgerichte programma’s, die dus meer specifiek op een bepaald beroep zijn gericht. Niet elke school heeft alle beroepsgerichte programma’s in huis. Vraag dus na welke beroepsgerichte programma’s een vmbo-school aanbiedt. Ook de keuze van de leerweg (die verschilt immers in zwaarte) is belangrijk om een goede keuze voor een school te maken.

Ik heet je namens de directie en alle medewerkers hartelijk welkom op het Dalton Leerpark Beroepsgericht en wens je een plezierige en succesvolle tijd toe.

 

A.F. Rook,

locatiedirecteur