Vakcollege

 
 
Dalton Vakcollege
Wat is een vakcollege?


Onze lokatie is in het schooljaar 2015-2016 een vakcollege geworden. Wij geven onderwijs wat aansluit bij de onderwijsbehoeften van kinderen die leren door te doen. Dit betekent dat onze leerlingen vanaf leerjaar 1 praktisch aan de slag gaan. Naast de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, nask, rekenen etc.. krijgen de leerlingen tien beroepsgerichte uren in de onderbouw. In deze uren gaan ze leren door het maken van verschillende praktische opdrachten waarin kennis van verschillende vakken is geïntegreerd. Hierbij is ook samenwerking erg belangrijk.

De richtingen die worden aangeboden binnen het Dalton Vakcollege zijn:

  • Techniek
  • Mens en Dienstverlening (hierin komen de richtingen Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en HBR aan bod). 

In leerjaar 1 krijgen leerlingen in de richting Techniek ook drie lesuren Mens en Dienstverlening en de leerlingen in de richting Mens en Dienstverlening ook drie lesuren Techniek. De overige zeven vakcollege-uren volgen de leerlingen in de door hen gekozen richting. Zodoende krijgen alle leerlingen een bepaalde basis mee en is een eventuele overstap naar een andere richting minder ingrijpend. In leerjaar 2 worden alle vakcollege-uren in de door de leerling gekozen richting gevolgd. 

Door scholing op het Dalton Vakcollege kunnen leerlingen praktisch en betekenisvol leren en hun eigen talenten ontwikkelen.