Vakcollege

 
 
Schoolmaatschappelijk werk


Vanuit Flexus Jeugdplein is er een schoolmaatschappelijk werker werkzaam op het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Vakcollege.. Ze is 24 uur per week op de school aanwezig voor het geven van gerichte ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele problemen bij leerlingen. Er wordt in één of meer gesprekken ingegaan op de problematiek van de leerlingen.


Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van de leerlingbegeleiding binnen de school. Daarnaast neemt het schoolmaatschappelijk werk ook deel aan het Zorg Advies Team van de school.


 

Kerntaken van het schoolmaatschappelijk werk zijn:


1. Signalering
2. Voorlichting
3. Advisering
4. Consultatie
5. Deskundigheidsbevordering
6. Registreren en rapporteren
7. Verwijzing en kortdurende hulpverlening.


 


De hulpverlening is laagdrempelig, vraaggericht, kortdurend en vrijwillig. Aanmeldingen lopen enerzijds via de teamleiders / mentoren / zorgcoördinator van school, maar anderzijds kunnen leerlingen ook altijd zelf binnenlopen of ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen.


 


Leerlingen, ouders en docenten kunnen een beroep doen bij vragen over: eenzaamheid, pesten, relatie met medeleerlingen/ouders/docenten, problemen als gevolg van drugsgebruik, agressie, mishandeling, spijbelen, problemen met assertiviteit, faalangst, echtscheiding, depressieve gevoelens, gedragsproblemen, opgroei of opvoedingsvragen enz.


 


Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld!!!

De maatschappelijk werkster op onze locatie is Esther van Wijk. Zij is aanwezig op:

  • Dinsdag van 08.15 uur tot 10.30 uur
  • Donderdag van 08.15 uur tot 17.00 uur
  • Vrijdag van 08.15 uur tot 17.00 uur