Vacatures

 
 

Vacatures

voor een overzicht van vacatures zie de website van Roozz

Herhaalde oproep:

Ervaren teamleider havo 4 - 5


Het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht voor Openbaar Voortgezet Onderwijs locatie Kapteynweg

heeft per 1 augustus 2017 de volgende vacature:

 • Ervaren teamleider havo 4-5

De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. De Kapteynweg heeft een twee jarige brugperiode. Na het tweede leerjaar dienen de leerlingen goed gedetermineerd te zijn. De locatie heeft een mavo en havo afdeling met op zowel in mavo als havo een English Stream en digiklassen. Daarnaast is er keuze voor kunst- en sportXtra. De Kapteynweg heeft een huiswerkluwe onderbouw. Dit betekent dat de leerlingen veel van het huiswerk op school maken: onder begeleiding van de mentor tijdens de studie-

uren, of onder begeleiding van een docent naar keuze tijdens een Dalton-uur.

Teamleider havo 4-5 locatie Kapteynweg, 0,8 – 1 fte ( met lesgevende taak)

De teamleider geeft leiding aan en is integraal verantwoordelijk voor de docententeams van leerjaar 4 en

5 havo. Dat geldt eveneens voor het pedagogisch-didactisch klimaat in deze teams. De teamleider speelt een belangrijke rol in de onderwijskundige doorontwikkeling van de havo teams.

Samen met de andere teamleiders is de teamleider verantwoordelijk voor de dagelijkse (operationele) gang van zaken op school.

De teamleider krijgt als aandachtspunt mee:

 • de aansluiting tussen de (huiswerkluwe) onder- en bovenbouw;
 • borging van de opbrengsten;
 • de studielast van leerlingen;
 • de doorontwikkeling van Dalton-(en digi)onderwijs;
 • de professionele ontwikkeling en teamvorming.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een teamleider die:

 • hart heeft voor onderwijs en leerlingen;
 • de collega’s motiveert en enthousiasmeert;
 • een aantoonbare affiniteit heeft met en visie heeft op Dalton onderwijs;
 • effectief kan samenwerken en communiceren;
 • beschikt over een juiste mix van empathie en zakelijkheid;
 • teamwerker is en daarin goed kan samenwerken met het docententeam en leden van het managementteam;
 • standvastig is in de ingeslagen koers en de schoolvisie kan uitdragen;
 • targetgericht kan werken;
 • zichtbaar is op de werkvloer;
 • een eerste graads lesbevoegdheid heeft;
 • ondernemend en representatief is;
 • enkele jaren ervaring heeft in een coördinerende taak/functie (aantoonbaar goed kan organiseren en diversiteit in personeel aansturen);
 • ervaring heeft met leiding geven aan eerste graads bevoegde docenten.

Steekwoorden zijn: verbinden, vertrouwen, inspireren, ruimte geven, voorleven, resultaatgericht, feedback, ondernemerschap, maatschappelijk betrokken.

De teamleiders maken deel uit van het managementteam van de locatie. Benoeming

Functieomvang 0,8 - 1 fte; salarisschaal LC of LD (CAO-VO), afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Wilt u meer weten?

  U kunt informatie vinden over de school en de functiebeschrijving van de teamleider op de website van

  de school: www.dalton-dordrecht.nl

  

   Gaat u solliciteren?

   Uw sollicitatie, voorzien van een cv, kunt u tot en met 8 juni 2017 per mail toesturen naar mw. C.B.M. Kleinloog

   i.kleinloog@dalton-dordrecht.nl

  Solliciteren onnodig voor kandidaten die al eerder hebben gereageerd.

   Procedure

   De gesprekken vinden plaats in de week van 12 juni 2017.

   Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de

   doelstellingen van het openbaar onderwijs onderschrijven en voorleven.