U bent hier:   Start > Organisatie > Nieuws
  |  Inloggen

Details van het artikelLeerlingen V5 bij onthulling monument Thorbecke


Jort, Mark en Rosalie vertegenwoordigen SDL

Thorbecke monument


Op zaterdag 11 februari heeft de minister-president, de heer Rutte, in Den Haag het Thorbecke monument onthuld. De oprichting van het monument is tot stand gekomen op initiatief van mevrouw Th. Eekhout, destijds lid van de Haagse gemeenteraad.  Zij heeft bij het voorleggen van haar initiatief gevraagd, of, bij de onthulling een delegatie van leerlingen uitgenodigd konden worden van de school waarvan leerlingen van groep 4 en 5 in 1875 protesteerden bij Koning Willem III, toen in dat jaar oprichting van het monument voor Thorbecke niet doorging. Het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht is ontstaan uit de Dordtse HBS, waar deze leerlingen onderwijs volgden.

Bij onthulling van het standbeeld Thorbecke waren drie leerlingen van vwo5 van het SDL Overkampweg (Jort Tjepkema, Mark Buitink en Rosalie Looijaard) aanwezig, alsmede de docenten mw. N. van den Bemt en mw. E.A. Boogers.

Ondanks de sneeuwval (wat de ambiance vergrootte) vonden de leerlingen het een geslaagde en leerzame dag.


     
     
     Bonje om Thorbecke
Thorbecke overleed in 1872 en was ontegenzeggelijk de belangrijkste politicus van zijn tijd. Hij was de drijvende kracht achter de Nieuwe Grondwet. Thorbecke was een klassiek liberaal die vaak oog had voor sociale kwesties. Onder zijn leiding kwam de Wet op het Middelbaar Onderwijs tot stand.
Direct na zijn dood werden overal comités gevormd die geld inzamelden voor een standbeeld. Ook in Dordrecht. In totaal brachten de Dordtenaren 750 gulden bijeen.
Om een lang verhaal kort te maken: de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, J.Heemskerk gaf geen toestemming  voor het plaatsen van een standbeeld in Den Haag. Er volgde een storm van protest in heel Nederland. Het meest spectaculaire protest kwam van een aantal leerlingen van klas 4 en 5 van de Dordtse HBS. Deze leerlingen schreven een protestbrief in januari 1875. Zij vonden dat zij dankzij Thorbecke goed onderwijs genoten en dat zij "hiermede voornamelijk bedoelen een bewijs van afkeuring te willen geven der handelswijze van den Minister J.Heemskerk".
De leerlingen van het Dordtse HBS stuurden deze protestbrief rechtstreeks naar koning Willem III. En dat ging niet in die tijd. Dat ging alle fatsoennormen te buiten. De directeur van de HBS was witheet, maar vooral verrast. De scholieren hadden zich bespottelijk gemaakt vond de directeur Van Deventer. 
Een paar dagen later vielen ook de leraren op de HBS de leerlingen af, door in het openbaar te verklaren dat zij van niets wisten en zij "bejammeren dat die leerlingen zich gewaagd hebben aan de beoordeling van een regeringsdaad, wat hun op hun jeugdige leeftijd allerminst past".
Heel volwassen Nederland viel over de Dordtse HBS-ers heen. Want kinderen hoorden te leren en vooral niet te kritisch na te denken over besluiten van volwassen.
Wat het standbeeld betreft: na de weigering van Den Haag werd het standbeeld geplaatst in Amsterdam.

Terug