Missie

 
 

Missie

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare school.
Ze is er voor elke jongere die één van de vele leerwegen met perspectief op succes kan volgen.
Iedereen voor wie dat geldt, is welkom, ongeacht milieu, godsdienst, huidskleur, sekse, nationaliteit of uiterlijk.
Daardoor is de school een levendige plaats met veel verschillende mogelijkheden om aansluiting te vinden bij anderen.