Missie

 
 

Missie

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare school, waarin actief aandacht besteed wordt aan de gelijkwaardigheid van alle jongeren, ongeacht milieu, godsdienst, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur, nationaliteit en uiterlijk;

is van mening dat leerlingen recht hebben op goed, attractief en innovatief onderwijs;

·      is van mening dat ouders, leerlingen en medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het burgerschap vormingsproces binnen en buiten de school en draagt dit uit;

·     heeft een veilig pedagogisch basisklimaat waarin zowel de leerling als de medewerker zich veilig voelt;

·     heeft haar onderwijskundig beleid gebaseerd op de uitgangspunten van het Dalton onderwijs;

·     besteedt aandacht aan de begrippen duurzaamheid, klimaat en milieuaspecten;

·     vindt dat ouders medeverantwoordelijk zijn voor de opvoeding en belangrijke partners zijn voor de school in het volgen van de ontwikkeling van hun kind