Doelstellingen

 
 
Doelstellingen
Het Stedelijk Dalton Lyceum staat open voor alle jongeren en maakt geen onderscheid naar milieu, godsdienst, huidskleur, sekse, nationaliteit en uiterlijk. Gelijkwaardigheid, tolerantie en respect zijn de uitgangspunten voor ons samenleven en samenwerken.
 Wij respecteren en vertrouwen leerlingen en stellen eisen aan hun prestaties.
Wij bieden leerlingen de mogelijkheid alle facetten van hun persoonlijkheid te ontwikkelen.
 Voor elke leerling is er een leerweg, passend bij de eigen capaciteiten met perspectief op doorstroming naar een vervolgopleiding. Ons handelen leert leerlingen verantwoord om te gaan met vrijheid en is gericht op zelfstandig leren en samenwerken.
We geven onze leerlingen structureel ruimte voor creatieve zelfwerkwerkzaamheid en maken het hen mogelijk mede verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en het sociaal klimaat in de school.