ISK

 
 

ISK

De afkorting ISK staat voor Internationale Schakel Klas. Internationaal omdat de leerlingen uit vele landen komen.
Schakelklas omdat de leerlingen na het doorlopen van het leertraject bij de ISK worden doorgeschakeld naar een vorm van vervolgonderwijs.Deze opleiding wordt gegeven op locatie Leerpark.