Aangepast onderwijs

 
 

Aangepast onderwijs

Het Stedelijk Dalton Lyceum staat positief tegenover het opnemen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De school heeft een drietal leslocaties welke ook voor bepaalde handicaps zijn aangepast, zo beschikken de locaties over een lift en een invalide toilet.
Ook worden aangepaste vormen van toetsing en examinering toegepast, inclusief specifieke hulpmiddelen, indien dit wettelijk wordt toegestaan.
(Bij bijvoorbeeld visuele handicaps, dyslexie en gehoorproblemen)

Aanmelding 

Op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt bij aanmelding van:

-  een leerling met een positieve beschikking van de Commissie voor Indicatiestelling (CvI)
-  een leerling met een positieve beschikking van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC)
-  een leerling vanuit het speciaal onderwijs

aan de hand van de onderwijsbehoefte en pedagogische begeleiding van de aangemelde leerling bezien, of de school in staat is de noodzakelijke
onderwijskundige en pedagogische aanpak te bieden.

Plaatsing

Het Stedelijk Dalton Lyceum zal bij plaatsing gebruik maken van ondersteuning van een school aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum (REC) en of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband Weer samen naar School (WSNS) of Voortgezet Onderwijs-Speciaal Voortgezet Onderwijs (VO-VSO) biedt.