Ouderraad

 
 
Ouderraad

Samenstelling
Vacature, voorzitter
Anita Veldman, secretaris
Joost Nagtegaal, penningmeester
Leden: Joost Hartwijk; Lenie Ho-A-Hing; Wietske Lievense; Laurent Mahavak; Sasja Nobels; Ingrid van Venetien

Speciale vertegenwoordiging:
Danielle Wuisman, namens de schoolleiding,
Vacature, namens de personeelsgeleding,
Annelies le Bruin namens de MR,
Myrrhe Venema, namens de leerlingenraad.


Taak
De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders bij de algemene gang van zaken op de schoollocatie vergroten. Bevindingen, vragen en signalen van ouders en kinderen, worden besproken met vertegenwoordigers van de schoolleiding, personeel, medezeggenschapsraad en leerlingenraad.

Vragen?
Heeft u een vraag, een probleem of een suggestie die te maken heeft met de algemene gang van zaken op de locatie Overkampweg? Neemt u dan contact op met de secretaris van de ouderraad.


 

Vergaderdata

maandag 26 oktober
maandag 11 januari
maandag 14 maart
maandag 30 mei

Verslagen van de Ouderraad