Ouderraad

 
 
Ouderraad

Samenstelling
Sasja Nobels, voorzitter
Joost Nagtegaal, penningmeester
Leden: Marjon Groeneveld, Lenie Ho-A-Hing, Sebastiaan Jankie, Marijke Meijer, Laurent Sijben, Ingrid van Venetien.

Speciale vertegenwoordiging:
Laurens Gerrits, namens de schoolleiding,
Erik Driessen, namens de personeelsgeleding,
Annelies le Bruin namens de MR,
Mika van den Engh, namens de leerlingenraad.


Taak
De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders bij de algemene gang van zaken op de schoollocatie vergroten. Bevindingen, vragen en signalen van ouders en kinderen, worden besproken met vertegenwoordigers van de schoolleiding, personeel, medezeggenschapsraad en leerlingenraad.

Vragen?
Heeft u een vraag, een probleem of een suggestie die te maken heeft met de algemene gang van zaken op de locatie Overkampweg? Neemt u dan contact op met de secretaris van de ouderraad.


 

Vergaderdata

31 oktober 2016

12 december 2016

6 februari 2017

27 maart 2017

29 mei 2017


Verslagen van de Ouderraad