Ouderraad

 
 
Ouderraad

Samenstelling
Pim Schotman, voorzitter
Anita Veldman, secretaris
Joost Nagtegaal, penningmeester
Leden: Thérèse Steenberghe; Monique Blom; Charlotte Moerman; Maaike de Vries Reilingh-Laurijsen.
Tijdens de vergaderingen van de ouderraad zijn tevens aanwezig: Jan Vlot, namens de schoolleiding,
Marian Nugteren namens de personeelsgeleding, Annelies le Bruin namens de MR en S. Doekharan, namens de leerlingenraad 

Taak
De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders bij de algemene gang van zaken op de schoollocatie vergroten. Bevindingen, vragen en signalen van ouders en kinderen, worden besproken met vertegenwoordigers van de schoolleiding, personeel, medezeggenschapsraad en leerlingenraad.

Vragen?
Heeft u een vraag, een probleem of een suggestie die te maken heeft met de algemene gang van zaken op de locatie Overkampweg? Neemt u dan contact op met de secretaris van de ouderraad.

 
Vergaderdata

De ouderraad van de locatie Overkampweg vergadert het komende schooljaar nog op de volgende data:
5 november 2013, 13 januari 2014, 11 maart 20143
en 26 mei 2014.

Verslagen van de Ouderraad