Ouderraad

 
 
Ouderraad

Samenstelling
Maaike de Vries Reilingh-Laurijsen, voorzitter
Anita Veldman, secretaris
Joost Nagtegaal, penningmeester
Leden: Monique Blom; Charlotte Moerman; Lenie Ho-A-Hing; Wietske Lievense

Speciale vertegenwoordiging:
Jan Vlot, namens de schoolleiding,
Marian Nugteren, namens de personeelsgeleding, Annelies le Bruin namens de MR,
Myrrhe Venema, namens de leerlingenraad.

Taak
De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders bij de algemene gang van zaken op de schoollocatie vergroten. Bevindingen, vragen en signalen van ouders en kinderen, worden besproken met vertegenwoordigers van de schoolleiding, personeel, medezeggenschapsraad en leerlingenraad.

Vragen?
Heeft u een vraag, een probleem of een suggestie die te maken heeft met de algemene gang van zaken op de locatie Overkampweg? Neemt u dan contact op met de secretaris van de ouderraad.


 
Vergaderdata

De ouderraad van de locatie Overkampweg vergadert het komende schooljaar nog op de volgende data:
12 januari 2015, 16 maart 2015 en 1 juni 2015.