Onderbouw

 
 
Onderbouw

In leerjaar 1 wordt de leerling ingedeeld in een atheneum- òf een gymnasium-klas, al dan niet tweetalig.

In leerjaar 2 is naast deze onderwijsstromen plaats gemaakt voor een Vwo-Havo-klas. Leerlingen in deze klas krijgen de mogelijkheid de keuze tussen havo of vwo uit te stellen tot het einde van het tweede jaar. 

Toelatingseisen

De basisschool regelt de aanmelding voor het eerste leerjaar op het Stedelijk Dalton Lyceum. Daarbij  wordt gebruik gemaakt van het Portfolio Voortgezet Onderwijs Dordrecht. Voor de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Voor de plaatsing op de tto-afdeling vwo is een vwo-advies vereist en een taalscore “A” in het Leerlingvolgsysteem  .