Flexus jeugdzorg

 
 
Flexus jeugdzorg

Vanuit Flexusjeugdplein is Suzanne van Houcke als schoolmaatschappelijk werker werkzaam op het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Overkampweg. Zij is twee dagen op school aanwezig voor het geven van gerichte ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele problemen bij leerlingen. In één of meer gesprekken wordt ingegaan op de problematiek van de leerlingen.


Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van de leerlingbegeleiding binnen de school. Daarnaast neemt het schoolmaatschappelijk werk ook deel aan de multidisciplinaire samenwerking van de school.

Kerntaken van het schoolmaatschappelijk werk zijn:

  • informatie en advies 
  • kortdurende hulpverleningconsultatie voor docenten
  • voorlichting
  • begeleiden bij en realiseren van verwijzingen naar andere vormen van hulpverlening
  • vervullen van een brugfunctie tussen school en de jeugdteams

De hulpverlening is laagdrempelig, kortdurend en vrijwillig. Aanmeldingen lopen enerzijds via de zorgcoördinator en counselors van school, anderzijds kunnen leerlingen ook altijd zelf binnenlopen en ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen.

Leerlingen, ouders en docenten kunnen er terecht met vragen over: eenzaamheid, pesten, relatie met medeleerlingen / ouders / docenten, problemen als gevolg van drugsgebruik, agressie, mishandeling, spijbelen, problemen met assertiviteit, faalangst, echtscheiding, depressieve gevoelens, gedragsproblemen en opgroei of opvoedingsvragen.


 Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.


Contact opnemen

Ouders en leerlingen kunnen contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker via het telefoonnummer van school: 078-6182978.

Of direct via het mobiele nummer van de schoolmaatschappelijk werker: 06-12677910

Of via de mail: suzannevanhoucke@flexusjeugdplein.nl.

De schoolmaatschappelijk werker is op school aanwezig op  dinsdag en donderdag.