SDL CSM CSM vervolg

CSM vervolg

 
 
CSM Vervolg
In het kader van het Dalton-idee van ‘toenemende eigen verantwoordelijkheid’ in de tweede en derde klas, zijn voor deze leerlingen minder CSM onderdelen verplicht en bepalen de leerlingen in toenemende mate zelf welke onderdelen ze kiezen.

De Urenverdeling CSM per schooljaar is als volgt:
- Brugklas - verplicht: 15x2=30; vrije keuze: 5x2=10; totaal:40
- 2e klas - verplicht: 10x2=20; vrije keuze: 10x2=20; totaal: 80
- 3e klas - verplicht: 5x2=10; vrije keuze: 15x2=30; totaal: 120

Een overzicht van het verplichte programma (het SDL bepaalt):
Cultuur Literatuur/ taal: brugklas: poëziefestival, tweede klas: voorleeswedstrijd, derde klas: Dalton debat Film: brug- t/m de derde klas: vier maal per jaar Dalton Cinema ( algemeen, Frans, Engels en Geschiedenis);
Muziek: brugklas: percussie (muziekschool), tweede klas: rap, sample of gitaar (muziekschool), derde klas: lunchconcert (’t Hof);
Theater: brugklas: een voorstelling in schouwburg Kunstmin, een toneelvoorstelling, open podium, docententoneel en een musical in het eigen theater, tweede klas: idem, derde klas: idem uitgezonderd Kunstmin;
Beeldende vorming: brugklas: Dordrechts museum, tweede klas: centrum voor beeldende kunst, derde klas: een galerie
Drama: brug- en 2e klas: Dalton dramamasterclass, TTO brugklas: optreden in een Engelstalige productie (b.v. Annie), TTO-3 een Engelstalige presentatie verzorgen
Sport: Twee SDL toernooien die tijdens de proefwerkweken worden georganiseerd n.l. een volleybal- en een softbaltoernooi Zes SDL toernooien voetbal, tafeltennis, basketbal, badminton, atletiek (alleen brugklas), hockey (alleen 2e en 3e klassen) Twaalf sportclinics (tennis, golf, squash, indoorskien, klimmen, fitness, spinning, streetdance, bodycombat, karate, kanoen en surfen).

Een overzicht van het vrije keuze programma (de leerlingen kiezen zelf)
Cultuur (kijken) Dalton Movie voor alle klassen: vier maal per jaar een publieksfilm Cabaret in Bibelot derde klassen: acht maal per jaar op zondagavond
Cultuur (zelf doen) De SDL-musical voor alle klassen Het open podium De Dalton kunstprijs De SDL-lunchconcerten De SDL dansvoorstelling
Maatschappij: De schoolkrantredactie, de leerlingenraad, de decorploeg, licht- en geluidclub, de feestcommissie, de ‘plan’ groep, leerling mentorengroep, de galacommissie, etc.
Vrijwilligerswerk buiten de school: leerlingen die niet betaalde en sociaal-maatschappelijke activiteiten verrichten (b.v. collecteren voor een goed doel, hulptrainer zijn bij een sportclub, meehelpen een vakantiekamp organiseren, zwarte Piet spelen, boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, wedstrijden fluiten bij de “F-jes”, etc.) kunnen deze uren voor CSM laten noteren. In dit geval moet het formulier ”CSM vrijwilligerswerk” worden ingevuld en aan het eind van het schooljaar worden ingeleverd. Het SDL vindt het belangrijk dat de leerlingen leren om iets (onbetaald) voor een ander te doen. Er zijn veel leerlingen van het SDL die op deze manier CSM-punten verzamelen.

 

CSM jaarprogramma
Het is niet mogelijk aan het begin van het schooljaar een definitief CSM-jaarprogramma te presenteren. De invulling van het programma is afhankelijk van gastdocenten, van accommodaties buiten de school, etc. Daarnaast is de interesse van leerlingen aan verandering onderhevig, evenals het aanbod op sportief en cultureel gebied. Elk jaar is er sprake van een voorlopig CSM-jaarprogramma. Het is de bedoeling een overzicht te geven van alle activiteiten. Leerlingen moeten de data van het voorlopig jaarprogramma niet in hun agenda noteren! De leerlingen worden twee weken van tevoren via de CSM-lichtkrant over het CSM-programma geïnformeerd. Het is voor de leerlingen dan ook noodzakelijk de berichten op de lichtkrant dagelijks te lezen.

CSM afsluiten
De leerlingen kunnen niet op CSM blijven zitten. Wanneer ze b.v. in de tweede klas de tachtig CSM-uren niet hebben behaald, moeten ze in het derde jaar wat meer CSM-uren halen. CSM wordt aan het eind van de derde klas afgesloten, met minimaal 120 uur. Leerlingen die in de periode van de brug- t/m de derde klas dit aantal niet hebben gehaald, worden in de vierde klas in de gelegenheid gesteld om het alsnog in orde te maken. In de vierde, vijfde en zesde klassen wordt er veel aandacht besteed aan cultuur, sport en maatschappij tijdens de lessen van reguliere vakken als CKV, LO2 en M&O.

Administratie
De uren die leerlingen aan verplichte en vrijwillige CSM-onderdelen besteden, worden door de school bijgehouden. Tijdens iedere CSM activiteit worden de absenten opgenomen. In geval van verhindering moeten leerlingen zich ruimschoots van te voren en met een bericht/ briefje van de ouder/verzorger afmelden. Op het laatste moment afmelden of ongeoorloofd absent zijn heeft consequenties. De kosten moeten worden betaald en er wordt een ‘inhaalmiddag’ afgesproken. Aan het eind van elk kwartaal, dus vier maal per jaar worden de persoonlijke totaallijst van alle leerlingen op het CSM-bord gehangen. Het is voor de leerlingen raadzaam om iedere CSM-activiteit en de daarbij behorende uren in hun agenda te noteren Overigens besteden veel leerlingen meer dan tien uur aan vrije keuzeonderdelen, omdat ze het leuk vinden om aan meerdere CSM-onderdelen mee te doen. Overuren mogen worden meegenomen naar het volgende schooljaar. Wanneer er geen verplichte activiteit is georganiseerd of wanneer een leerling niet heeft ingeschreven op een facultatief onderdeel, is hij/ zij vrij op de CSM middag.

Schoolcertificaat
De leerlingen ontvangen aan het eind van hun schoolcarrière, tijdens de diploma-uitreiking een schoolcertificaat, waarop staat vermeld dat zij hebben deelgenomen aan een programma Cultuur, Sport en Maatschappij van tenminste 120 uur. Meer dan de helft van de leerlingen sluit de middelbare schooltijd op het SDL af met 150 uur CSM of meer. Deze overuren zijn op vrijwillige basis gemaakt. Dat zegt wel iets over de interesse en betrokkenheid van de leerlingen van het SDL…