Aanmelding

 
 
Aanmelding

Aanmelding en toelating 1e leerjaar
De aanmelding voor het eerste leerjaar op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt uitsluitend geregeld door de basisscholen, gebruik makend van het Portfolio Voortgezet Onderwijs Dordrecht.
Voor de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de basisschool, ondersteund door de cito-score en het leerlingvolgsysteem. Indien een van deze gegevens afwijkt van het advies, zal contact worden opgenomen met de basisschool. De school kan dan na overleg besluiten tot een plaatsing binnen een andere afdeling.
Voor de plaatsing op de tto-afdeling vwo is een cito-score van minimaal 545 een vereiste. Voor de plaatsing op de tto-afdeling havo is een cito-score van minimaal 538 een vereiste.

Basisschooladvies:

Plaatsing mogelijk op locatie:

Vwo (atheneum en gymnasium)

Overkampweg

Tweetalig vwo

Overkampweg

Vwo/havo

Overkampweg en Kapteynweg

Tweetalig vwo/havo

Kapteynweg

Havo

Kapteynweg


Aanmelding andere leerjaren
Voor aanmeldingen voor andere leerjaren door verhuizing of verandering van school of opleiding, moet een afspraak gemaakt worden met de teamleider/coördinator van de betreffende locatie en opleiding.