Schoolregels

 
 
Schoolregels
Wat verwachten wij van een leerling op het Stedelijk Dalton Lyceum ?
Een Daltonschool wil haar leerlingen leren omgaan met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid en effectief leren samenwerken.
Eigen verantwoordelijkheid betekent ook dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor je eigen leren, maar ook -bijvoorbeeld in samenwerkingsopdrachten- voor het leren van je klasgenoten.
Je begrijpt natuurlijk wel dat we van een vwo-6 leerling meer verwachtingen hebben dan van een brugklasleerling, want er wordt meer van je verwacht naarmate je ouder wordt en... je moet het leren.
Er is echter een aantal basisregels die behoren tot het domein eigen verantwoordelijkheid. Dit zijn regels die vanzelfsprekend lijken, maar soms moeilijk genoeg zijn om je er aan te houden. Het zijn regels die betrekking hebben op orde en netheid, op enige vorm van discipline en op het omgaan met elkaar op onze school.

Basisregels
- Je komt op tijd
- Je hebt je boek, werkboek, schrift en rekenmachine bij je
- Je zorgt bij toetsen zelf voor rekenmachine, Binas en woordenboek
- Je huiswerk is in orde
- Je bedenkt vooraf waaraan je in het daltonuur gaat werken
- Je levert op tijd je daltontaken en andere opdrachten in
- Je levert opdrachten en toetsen netjes en leesbaar in
- Je loopt tijdens lesuren en daltonuren niet op de gangen
- Je gedraagt je fatsoenlijk
- Je respecteert elkaars eigendommen"Regels zijn nuttig voor getalenteerde mensen, maar schadelijk voor genieën."
Victor Hugo - Frans schrijver (1802-1885)

Nog veel meer over rechten en plichten vind je hier in het leerlingenstatuut.