Daltononderwijs

 
 
Dalton

Op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt al meer dan 15 jaar, met veel succes, onderwijs gegeven dat is gebaseerd op de daltonprincipes vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken. Deze drie principes zijn herkenbaar aanwezig in de organisatie en de dagelijkse onderwijspraktijk. Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving.

Gemeenschappelijke daltonkenmerken
De bovengenoemde drie principes zijn herkenbaar aanwezig in de organisatie en de dagelijkse onderwijspraktijk, ongeacht de vestiging. Wat dit voor consequenties heeft voor de leerlingen staat hieronderaangegeven in de vorm van gemeenschappelijke kenmerken van het Stedelijk Dalton Lyceum.

Op een daltonschool leer je

  • zelfstandig te studeren: Leren doe je zelf
  • om te gaan met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
  • effectief samen te werken met medeleerlingen

Daarom hebben alle leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum

  • studielessen en vaklessen waarin systematisch studievaardigheden worden aangeleerd
  • een ingeroosterde daltonzone waarin zij zelfstandig leren
  • dagelijks lessen waarin zij zich d.m.v. actief en samenwerkend leren kennis en vaardigheden eigen maken
  • bij elk schoolvak regelmatig opdrachten die zij zelfstandig of samen met medeleerlingen verrichten
  • een mentor die hen coacht bij het zelfstandig leren
  • een studieruimte\mediatheek op school waar zij zelfstandig kunnen leren

 

 

Dit leidt tot een school waarin leraren en leerlingen op basis van wederzijds vertrouwen en respect met
elkaar omgaan.

Op de locatie Overkampweg is er iedere dag een daltonuur van 11.30 tot 12.30 uur. De leerlingen mogen dan zelf een werkplek kiezen en bepalen aan welke opdracht ze gaan werken en met wie ze die opdracht gaan maken. In alle lokalen zijn docenten aanwezig, die leerlingen ondersteunen wanneer zij daarom vragen. De leerlingen kunnen de daltonuren benutten voor het maken van taken, huiswerk en een docent om extra uitleg vragen.

Tijdens de daltonuren kunnen de leerlingen ook terecht in de mediatheek of computerlokalen om zelfstandig informatie op te zoeken, o.a. op internet.
In de bovenbouw moeten de leerlingen praktische opdrachten en handelingsdelen zelfstandig of samen met medeleerlingen verrichten. Deze opdrachten zijn onderdeel van het schoolexamen.