Aanmelden

 
 
Aanmelding
De basisschool regelt de aanmelding voor het eerste leerjaar op het Stedelijk Dalton Lyceum. Daarbij  wordt gebruik gemaakt van het Portfolio Voortgezet Onderwijs Dordrecht. Voor de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Voor de plaatsing op de tto-afdeling vwo is een vwo-advies vereist en een taalscore “A” in het Leerlingvolgsysteem.


Basisschooladvies:


 Plaatsing mogelijk op locatie:

Vwo (atheneum en gymnasium)

 Overkampweg

Tweetalig vwo

 Overkampweg

Vwo/havo

 Overkampweg en Kapteynweg

Tweetalig vwo/havo

 Kapteynweg

Havo

 Kapteynweg

 

Aanmelding andere leerjaren
Voor aanmeldingen voor andere leerjaren door verhuizing of verandering van school of opleiding, moet een afspraak gemaakt worden met de teamleider/coördinator van de betreffende locatie en opleiding.