Ouderraad

 
 
Ouderraad

De ouderraad van de locatie Kapteynweg bestaat uit ouders die belangstelling hebben voor het reilen en zeilen van de school. Zij vergaderen ongeveer zeven keer per schooljaar met de schoolleiding.Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt die u hieronder kunt lezen:

 

De leden van de ouderraad zijn:

Milka Barends - Voorzitter  

Jacolien Monster - Vice Voorzitter

Jennie Lipperts - Penningmeester

John Grootenboer

Anuska Sewnath

Marcel Pomper

Abdel Ben-Nacer

Nelleke v/d Herik

Conchita Boender

Jan Bravenboer

Marlies Kooiman

Bert van der Meulen

Huig v/d Graaf

Marielle Verstraten

Miranda Muehlhaus

Wilma van Hasselt


Ouders en verzorgers zijn altijd welkom bij de ouderraad. U kunt zich hiervoor opgeven via de locatiedirecteur, dhr. Jongejans. Contact opnemen? Klik hier voor het contactformulier. Kies in het afrolmenu voor 'ouderraad'.

 

Notulen Ouderraad Kapteynweg 5 april 2017

 

   Ouderraad160916-website.docx

 Ouderraad 051114 website.docx

Uitslag enquete digitale media


Tips Smartphones Internet.pdf