Ouderraad

 
 
Ouderraad

De ouderraad van de locatie Kapteynweg bestaat uit ouders die belangstelling hebben voor het reilen en zeilen van de school. Zij vergaderen ongeveer zeven keer per schooljaar met de schoolleiding.Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt die u hieronder kunt lezen.

 

Huidige bezetting van de Ouderraad:

Sasja Nobels, voorzitter
Robert Schragen, penningmeester
Leden: Marjon Groeneveld, Sebastiaan Jankie, Marijke Meijer, Ingrid van Venetiën
Speciale vertegenwoordiging:
Laurens Gerrits, namens de schoolleiding
Erik Driessen/Fayza Alibaks, namens de MR
Max van Tiggelen, namens de leerlingenraad


Ouders en verzorgers zijn altijd welkom bij de ouderraad. U kunt zich hiervoor opgeven via de locatiedirecteur, dhr. Jongejans. Contact opnemen? Klik hier voor het contactformulier. Kies in het afrolmenu voor 'ouderraad'.


Vergaderdata:
17 januari 2018 (klik hier voor de agenda)
5 april 2018
7 mei 2018


Notulen 31 augustus 2017


Notulen 5 april 2017


 Ouderraad160916-website.docx Ouderraad 051114 website.docxUitslag enquete digitale media


Tips Smartphones Internet.pdf