Organisatie

 
 
Organisatie

 
Op de locatie Kapteynweg wordt het onderwijs gegeven door 3 teams:
- Onderbouw: leerjaar 1 en 2
- Middenbouw: leerjaar 3 en 4 mavo.
- Bovenbouw havo: leerjaar 3, 4 en 5 havo

Elk team staat onder leiding van een of twee teamleiders. De algemene leiding van de school berust bij de locatiedirectie.

 

Teamleiders: 

Locatiedirectie:

Leerjaar 1
Dhr. J. Koppelaar                                     
Locatiedirecteur
Dhr. L. Jongejans

Leerjaar 2
Mw. A. van Wesel

Adjunct-directeur
Dhr. A. Jimkes

Leerjaar 3 en 4 mavo

Dhr. M. Vogelaar

Organisatie en O.O.P.
Mw. van der Klooster

Leerjaar 3 havo
Mw. E. Aytekin

 

Leerjaar 4 en 5 havo

Dhr. M. de Looff

 

Indien u één van onze medewerkers wilt mailen, kunt u gebruik maken van het contactformulier