Mentoren

 
 
Mentoren

Elke leerling heeft een mentor. De mentor maakt de leerling

wegwijs op school en bespreekt de voortgang van de studie met

de leerling. Bij problemen is de mentor ook de contactpersoon

van de school met de ouders/verzorgers. In de brugperiode is er

frequenter contact tussen mentor en ouders, onder meer om het

schooltype te bepalen waarin de leerling na de brugperiode de

leerweg vervolgt. In de hogere leerjaren richt de mentor de begeleiding

vooral op de zelfstandiger wordende oudere leerling.