Decanen

 
 
Decanen

Decanen adviseren de leerlingen en hun ouders bij het kiezen

van sectoren, profielen en keuzevakken. De decanen adviseren

eveneens bij de keuze voor een vervolgopleiding na de mavo of

de havo. Aan het eind van de tweede klas kunnen de mavo-leerlingen

al enkele vakken laten vallen, aan het eind van het derde

leerjaar moeten de leerlingen definitief een keuze maken voor de

vakken waarin ze examen willen doen. Om het keuzeproces goed

te begeleiden, worden er enkele voorlichtingsavonden georganiseerd.

Donderdag is decanendag en zijn de decanen veelal op

school goed bereikbaar. De heer De Groot (kamer 204) is decaan

voor de mavo, de heer Melger (kamer 226) voor de havo.

 

U kunt de decanen bereiken via telefoonnummer: 078-6530888 of via het contactformulier