Top 8 regels

 
 
 

TOP 8 SCHOOLREGELS

 

  1. We behandelen elkaar met respect.
  2. Ik ben op tijd in de les, heb mijn boeken bij me en heb mijn huiswerk gemaakt.
  3. Ik houd ons gebouw netjes: eten en drinken gebeurt alleen in de aula of buiten en afval gooi ik in de prullenbak.
  4. Ik gebruik mijn smartphone niet in de lokalen, tenzij ik toestemming heb van de docent. 
  5. Om de lessen rustig te laten verlopen, verblijf ik tijdens de pauzes en lessen niet in de gangen en op de pleinen.
  6. Ik reserveer tijdig een plaats voor de daltonuren in Magister en neem voldoende werk mee om 60 minuten te kunnen werken. 
  7. Nederlands is de voertaal op mijn school. 
  8. In de school én op het schoolterrein wordt niet gerookt, behalve in de speciale rookzone op het plein.

Op It’s Learning en op deze site vind je de tekst van het complete leerlingreglement en het leerlingstatuut van het Stedelijk Dalton Lyceum.
In deze documenten kun je de rechten en plichten van leerlingen van het SDL vinden.
Alle leerlingen worden geacht kennis te nemen van het reglement en de punten uit het reglement na te leven.