Vakcollege

 
 
Zorgteam, Careteam

Zorgteam

De ISK heeft een zorgteam (ZAT)dat leerlingen bespreekt die om verschillende reden meer, of een andere zorg en begeleiding nodig hebben. Na toestemming van de ouders of voogd wordt een leerling besproken. Bij deze besprekingen zijn aanwezig;teamleider ISK, zorgcoordinator ISK, orthopedagoog ISK, psycholoog, school maatschappelijk werk en een jeugdarts. Op basis van de aanvraag die door de mentor is gedaan en observaties bespreken ze samen wat ze kunnen doen om de leerling beter te kunnen helpen. De ouders/verzorgers worden hierbij ook betrokken. Uiteindelijk volgt er een advies voor de leerling en de ouders/verzorgers.

(Het Dalton-Lyceum werkt ook samen met het regionaal samenwerkingsverband.)