Vakcollege

 
 
Organisatie, Organisation

De Internationale Schakelklassen (ISK) vormen een zelfstandige afdeling binnen het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht en zijn geïntegreerd op Locatie Leerpark. De ISK is voor leerlingen die woonachtig zijn in Dordrecht en omgeving, die het Nederlands nog niet (voldoende) machtig zijn. In de ISK bereiden ze zich voor om door te stromen naar vervolgonderwijs. Leerlingen van de ISK stromen uit naar een van de volgende vervolg opleidingen; praktijkschool, vmbo (alle leerwegen), havo/vwo, mbo (entree).

Management ISK

De teamleider van het ISK is dhr. J.G. Tijhuis. De directeur is dhr. L.L. Jongejans verantwoordelijk voor het ISK. 

Contact

U kunt contact opnemen met het management van het ISK op het Leerpark van het Stedelijk Dalton Lyceum via het contactformulier op deze website of telefonisch: telnr. 078 6184188. Vraagt u hierbij naar Dhr. J.G. Tijhuis.