Vakcollege

 
 
Leerlingbegeleiding Educational guidance

Zorg en Leerlingenbegeleiding ISK

De ISK zorg en leerlingenbegeleiding ziet er samengevat als volgt uit:
Elke leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers/voogd. De mentor bespreekt met de leerling en de ouders hoe het op school gaat. Gekeken wordt hierbij naar: resultaten, gedrag en inzet. De mentor bespreekt ook het uitstroomperspectief (waar gaat een leerling naartoe na het ISK) met de leerling en de ouders/verzorgers/voogd.

Daarnaast biedt de mentor een luisterend oor als de leerling persoonlijke dingen wilt bespreken.

De mentor neemt als dat nodig is contact op met de teamleider de heer Tijhuis, de zorgcoordinator mevrouw C.Zwart, en orthopedagoog mevrouw S. van der Pas.

Leerlingen kunnen extra ondersteuning en begeleiding krijgen door schoolmaatschappelijk werk en een logopedist.
Verder is er remedial teaching op de volgende gebieden: taal (bijvoorbeeld; technisch lezen en woordenschat), lessen (fijne)motoriek, en de sociaal emotionele vaardigheidstraining Rots en Water.

Als de hulpvraag van een leerling niet intern (binnen de school) kan worden opgelost proberen we hem/haar via een aanvraag bij het Zorgteam de juiste ondersteuning aan te bieden. Dit kan ook om externe (hulp buiten de school) ondersteuning gaan. Als er een verwijzing naar het Zorgteam nodig is wordt dit altijd eerst besproken met de ouders/verzorgers van de leerling. Als ze toestemming hebben gegeven kan er tot een aanvraag worden beslist.

Er is een nota; Leerlingenzorg en begeleiding ISK. Deze ligt ter inzage op het kantoor van mevrouw C. Zwart.